You are hereBMAG

BMAG


Nanomagnetismus

Course: Nanomagnetism

Department/Abbreviation: KEF/BMAG

Year: 2020 2021

Guarantee: 'doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.'

Annotation: Magnetické vlastnosti nanostruktur.

Course review:
1. Magnetic properties of nanostructures - introduction to magnetism of solids (magnetic moment, classical and quantum mechanics of spin), magnetic susceptibility, diamagnetism, paramagnetism, crystal field, magnetic interactions among magnetic moments (magnetic dipolar interactions, origin of exchange interactions, direct, indirect, double and anisotropic exchange interactions), ordering of magnetic moments (ferromagnetism, antiferromagnetism, ferrimagnetism, helimagnetism and spin glasses), magnetic domains and Bloch walls (domain formation, magnetization processes, observation of magnetic domains), single-domain magnetic structures (qualitative and quantitative description, Stoner-Wohlfarth model), superparamagnetism, surface and finite size effects, non-interacting and interacting systems of particles (qualitative and quantitative description, Chantrell model, Dormann-Bessais-Fiorani model, Morup model, etc.), spin canting, quantum phase transitions, thin films and multilayer systems, magnetoresistance (anisotropic, exchange and colossal magnetoresistance, quantum Hall effect). 2. "Candidates" of nanostructures - Iron oxides and perovskites. 3. Frustration and spin glasses - topographic and magnetic frustration, qualitative description, conditions for frustrations, spin glasses (randomness of magnetic interactions, amorphous magnets, detection of spin glasses). 4. Magnetooptical phenomena in nanostructures - Faraday effect, Kerr effect. 5. Spintronics - basics of spintronics, suitable materials for spintronic devices, their manufacturing and characterization, injection of spins, transfer of spins, spin polarization, magnetoelectrical devices.

Doporučení ke studiu nanotechnologií

Nanotechnologie jsou v současné době bouřlivě se rozvíjející oblastí vědy. K plnému pochopení jejich problematiky a rozsahu bohužel nestačí učebnice či přednášky, ale je třeba sledovat i aktuální vědecké informace. Proto zde uvádíme vybrané zdroje, které mohou posloužit bližším zájemcům.