You are hereBLP3

BLP3


Laboratorní praxe, projekt 3 sticky icon

Course: Laboratory Training, Project 3

Department/Abbreviation: KEF/BLP3

Year: 2020 2021

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Laboratory practice in the research and development workplaces of the Department of Experimental Physics, Joint Laboratory of Optics and Regional Centre of Advanced Technologies and Materials.

Course review:
Laboratory practice in the research and development workplaces of the Department of Experimental Physics, Joint Laboratory of Optics and Regional Centre of Advanced Technologies and Materials.

Laboratorní praxe oboru Nanotechnologie

Studium navazujícího magisterského oboru Nanotechnologie začíná úvodním kurzem KEF/BAT, během kterého studenti, kteří projeví zájem, navštíví nanotechnologické laboratoře v Holicích a optické laboratoře na Envelopě. Během exkurzí si studenti vyberou téma či techniku, na které by chtěli založit svou diplomovou práci a vyžádají si souhlas příslušného školitele.

Obhajoba projektů v BLP3

Obhajoba výsledků třetího laboratorního projektu (BLP3) proběhne 19. 12. 2014 od 9 hodin, zřejmě na učebně LP-4024. Závěrečné práce ve formátu PDF zašlete do 16. 12. 2014 na email milan.vujtek@upol.cz.
Součástí obhajoby bude prezentace (v češtině) s následnou diskuzí. Doporučená délka prezentace je 15 minut.