You are hereBLP1

BLP1


Laboratorní praxe, projekt 1 sticky icon

Course: Laboratory Training, Project 1

Department/Abbreviation: KEF/BLP1

Year: 2020 2021

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Laboratory practice in the research and development workplaces of the Department of Experimental Physics, Joint Laboratory of Optics and Regional Centre of Advanced Technologies and Materials

Course review:
Laboratory practice in the research and development workplaces of the Department of Experimental Physics, Joint Laboratory of Optics and Regional Centre for Advanced Technologies and Materials. According to the project.

Laboratorní praxe oboru Nanotechnologie

Studium navazujícího magisterského oboru Nanotechnologie začíná úvodním kurzem KEF/BAT, během kterého studenti, kteří projeví zájem, navštíví nanotechnologické laboratoře v Holicích a optické laboratoře na Envelopě. Během exkurzí si studenti vyberou téma či techniku, na které by chtěli založit svou diplomovou práci a vyžádají si souhlas příslušného školitele.

Průběh výuky BLP1

Laboratorní praxi ve výuce BLP1 absolvujete v termínu od 18. 11. do 19. 12. 2014 v konkrétní laboratoři dle předchozího výběru a konzultace s konkrétním vedoucím. Časový rozvrh a obsah praxe je plně v kompetenci vašeho vedoucího.