You are hereBDS

BDS


Diplomový seminář sticky icon

Course: Master of Science Thesis Tutorial

Department/Abbreviation: KEF/BDS

Year: 2020 2021

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Regular presentation and discussion of the achieved aims and results of the diploma thesis with other students and with the staff of the department

Course review:
Regular presentation and discussion of the achieved aims and results of the diploma thesis with other students and the staff of the department

Jak psát diplomovou práci

Katedra experimentální fyziky, jakožto garant studijních oborů Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie a Učitelství fyziky, klade určité požadavky na obsah a způsob vypracování diplomových prací. Studentům bakalářských a magisterských etap doporučujeme níže uvedený krátký text, ve kterém naleznou základní informace a také pár rad.

Pokyny pro diplomové práce Pokyny pro diplomové práce

Šablona