You are hereBDP

BDP


Diplomový projekt sticky icon

Course: Diploma Project

Department/Abbreviation: KEF/BDP

Year: 2020 2021

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Elaboration of the diploma thesis

Course review:
Elaboration of diploma thesis Presentation of thesis

Průběh BDP

Předmět Diplomový projekt je pomocný předmět, který slouží ke kreditovému ohodnocení tvorby diplomové práce. Jedinou podmínkou pro započtení je předložení téměř finální verze diplomové práce.

Jak psát diplomovou práci

Katedra experimentální fyziky, jakožto garant studijních oborů Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie a Učitelství fyziky, klade určité požadavky na obsah a způsob vypracování diplomových prací. Studentům bakalářských a magisterských etap doporučujeme níže uvedený krátký text, ve kterém naleznou základní informace a také pár rad.

Pokyny pro diplomové práce Pokyny pro diplomové práce

Šablona