You are hereTémata bakalářských a magisterských prací - technické lasery

Témata bakalářských a magisterských prací - technické lasery


Diplomové a bakalářské práce ve spolupráci s firmou MATEX Plzeň, pracoviště Ostrava

Školitel: RNDr. Hana Chmelíčková

 1. Laserové svařování s přídavným drátem
  Práce se věnuje svařování laserovým paprskem s přídavným drátem, tzv. "cold wire". Studován bude vliv rychlosti podávání drátu na geometrii příčného řezu svarem. Dále bude hodnocena citlivost ne přesnost sesazení svařovaných dílů a překlenutelnost mezery u tupých a koutových svarů. Experimentálním materiálem bude obvyklá konstrukční jemnozrnná ocel S355.

 2. Laserové navařování tvarově složitých ploch
  Práce se zabývá analýzou možností navařování tvarově složitých a špatně přístupných ploch pomocí přídavného drátu. Při navařování a opravách forem je nutné navařovat s vysokou přesností a v různých polohách. Experimenty budou porovnávat geometrii navařených housenek pro různé polohy svařování (od svislé po vodorovnou). Dále bude práce řešit napojování jednotlivých housenek v několika vrstvách na sobě a vedle sebe. Materiály matrice budou obvykle používané v nástrojárnách, přídavné materiály budou vybrány s ohledem na požadované tvrdosti kolem 55HRC.

 3. Laserové přetavování povrchu
  Experimenty přetavování povrchu mají vést k poznání strukturních změn v podpovrchových vrstvách. Očekáváme výrazné zjemnění struktury a tím zlepšení mechanických vlastností popvrchu. Kromě mikrostruktury bude hodnocena tvrdost takto získaných povrchů a jejich tribologické chování. (Část práce se zaměří i na korelaci s únavovým chováním takových vrstev - pokud bude prostor). Uvažovány jsou tři experimentální materiály - siluminy (slitiny Al-Si), litina a vybraná nízkolegovaná konstrukční ocel.

 

Disertační práce

Školitel: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Konzultant: RNDr. Hana Chmelíčková

Struktura a vlastnosti laserem nanesených tvrdokovových prášků
Práce by se měla zabývat analýzou funkčních vlastností tvrdokovových vrstev na bázi karbidů WC a jejich strukturou. Bude hodnocen jednak vliv matrice (Co, Ni, natavení povrchu ocelového vzorku) na otěruvzdornost a tvrdost povrchu pro vybrané průmyslové aplikace, jednak morfologie a homogenita rozmístění karbidů. Studium povede ke stanovení optimálních parametrů navařování s cílem eliminovat vznik trhlin a odlupování karbidických vrstev.

 

Diplomové a bakalářské práce ve spolupráci s firmou HONEYWELL, Mariánské údolí

Firma aktuálně nabízí spolupráci v těchto oblastech:

 1. Technologie
  1. Svařování
  2. Obrábění a obráběcí centra
  3. Laserové technologie
  4. Tváření - konvenční, Hydroforming
  5. Řezání vodním paprskem
  6. Vakuové pájení a tepelné zpracování
  7. Plazmové nanášení a jiné povrchové úpravy
  8. Galvanické a chemické procesy
 2. Výroba
  1. Řízení výroby
  2. Štíhlá výroba
 3. Konstrukce
  1. Konstrukce strojů a zařízení
 4. Kvalita
  1. Kontrola jakosti výrobku
  2. Systém řízení kvality
 5. Personalistika
  1. Koučing a jeho aplikace v HAO
  2. Jak budovat a rozvíjet vztah se zaměstnanci
  3. Efektivita procesu náboru nových zaměstnanců
  4. 12 typů chování – měření, efektivita hodnocení
  5. Práce s talenty
  6. E-learning
 6. Logistika
 7. Bezpečnost a životní prostředí
  1. Možnost napojení neutralizační stanice do čistírny biologických vod

Vedoucím práce musí být pracovník UP.
Další informace o firmě Honeywell včetně kontaktů naleznete v této příloze.

AttachmentSize
Honeywell_BPaDP_2012.pdf139.04 KB