You are hereStudium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika

Studium, Studijní předměty, Garantované obory studia, Začínáme studovat, Doporučená schémata studia, Zkušenosti absolventů, Témata závěrečných prací , Úspěchy našich studentů, Průvodce studiem, Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika, Učitelství fyziky, Nanotechnologie, (Aplikovaná fyzika), (Přístrojová fyzika), (Nanotechnologie), (Učitelství fyziky), Pro uchazeče, Pro studenty, Absolventi, Počítačová fyzika


Fyzika povrchů sticky icon

Course: Physics of surfaces

Department/Abbreviation: KEF/FPOV

Year: 2020 2021

Guarantee: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Annotation: The main aim is to learn students basic methods of study of physical properties of materials. Students are familiarized wit experimental techniques for characterization of surfaces as well.

Course review:
1. Ideal and real surface of solid matter. Crystal structure, purity, achievement of atomically pure surfaces, adsorption, desorption, electron structure of surfaces, types of bonding, electronegativity. 2. Work of exit. Theory, dependence on kind of matter and surrounding interactions, measuring and practical reason to measure work of exit. 3. Effect of heat thermoelectron and thermoion emission, surface ionization. 4. Incidence of electromagnetic irradiation. Photoelectron emission, fundamentals of photoemission spectroscopy. 5. Incidence of electrons. Secondary electron-electron emission, electron induced desorption, elastic reflection and diffraction of electrons, inelastic interaction of electrons with a surface, fundamentals of electron spectroscopy. 6. Vibration excitation on the surface of solid matter 7. Methods of study of surfaces of solid matter Microscopy (AFM, STM, UHV STM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Conversion electron Mössbauer Spectroscopy (CEMS), BET physisorption, chemisorption, low energy electron diffraction (LEED), surface X-ray diffraction (SXRD), Secondary Ions Mass Spectroscopy (SIMS). 8. Physics of surfaces of nanoobjects, selected application of surface nanostructures (e.g. photocatalysis of water splitting).

 

PrednáškaPřednáška (PDF 16 MiB)

Elektřina a magnetismus sticky icon

Info nedostupné/Not available

 

SkriptaNávod do praktik (PDF 2,3 MiB)

Otázky ke zkoušce(DOC 44 kiB)

Fyzika 1 sticky icon

Info nedostupné/Not available

PřednáškaElektřina a magnetismus (PDF 1,4 MiB)

PřednáškaAtomová a jaderná fyzika (PDF 814 kiB)

Témata závěrečných prací ve Společné laboratoři optiky (AKTUALIZOVÁNO) sticky icon

Přehled témat závěrečných kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových a disertačních) nabízených Společnou laboratoří optiky byl přepracován a umístěn na web SLO.

Základy nanotechnologií pro učitele sticky icon

Info nedostupné/Not available

Přednášky

Přednášky probíhají současně s předmětem KEF/ZANA1.

 

Základy nanotechnologií 2 sticky icon

Info nedostupné/Not available

Základy nanotechnologií 1 sticky icon

Info nedostupné/Not available

Nanotechnologické praktikum sticky icon

Info nedostupné/Not available

Studijní obor Počítačová fyzika sticky icon

Počítačová fyzika je nově otevřený moderní bakalářský obor obsahující základy počítačů (operační systémy, pokročilé programování), fyziky (klasická a kvantová mechanika, molekulová fyzika, teorie elektromagnetického pole a optika) i aplikované matematiky. Umožňuje specializaci na počítačové řízení experimentů, kvantové zpracování informace nebo modelování fyzikálních dějů.

Nově otevřené bakalářské studium sticky icon

Od roku 2012/2013 je nově otevřeno bakalářské studium oboru Nanotechnologie. Studium může být zajímavé pro všechny středoškoláky, kteří mají zájem o přírodní vědy a moderní technologie.