You are hereVKRMF

VKRMF


Course: Selected chapters in equations of math.

Department/Abbreviation: OPT/VKRMF

Year: 2020

Guarantee: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Annotation: Advanced course in equations of mathematical physics. Students will become familiar with the theory of generalized functions and their application in solving partial differential equations.

Course review:
1. Distribuce nad Schwarzovým prostorem, testovací funkce, temperované distribuce 2 .Regulární distribuce, generující funkce, Diracova delta funkce, další příklady distribucí 3. Derivování distribucí, řešení obyčejných diferenciálních rovnic v distributivním smyslu 4. Lineární transformace distribucí, násobení distribucí, Fourierova transformace distribucí 5. Distribuce s kompaktním nosičem, konvoluce distribucí 6. Radiální funkce a radiální distribuce, Fourierovy obrazy radiálních funkcí 7. Periodické distribuce 8. Aplikace teorie distribucí při řešení rovnice vedení tepla 9. Aplikace teorie distribucí při řešení vlnové rovnice