You are hereSZZN3

SZZN3

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Quantum Information

Department/Abbreviation: OPT/SZZN3

Year: 2021

Guarantee: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
1. Kvantový stav a jeho interpretace, princip superpozice, čisté a smíšené stavy, matice hustoty, stav systému sestávajícího z více částí, evoluce systému v kvantové teorii, dekoherence. 2. Kvantové měření, projekční operátory, POVM, nedemoliční měření, čítání fotonů, homodynní detekce, měření fáze, kvantový Zenonův jev, kvantové smazávání, kvantové kanály a kompletně pozitivní zobrazení. 3. EPR paradox, "lokální realismus", skryté proměnné, Bellovy nerovnosti, experimentální testy Bellových nerovností kontextualita,interpretace kvantové mechaniky 4. Entanglement a jeho využití při kvantovém zpracování informace, kritéria a míry entanglementu, Bellovy stavy, kvantová teleportace, výměna entanglementu, kvantové opakovače 5. Kvantová teorie informace, kvantové bity, systémy se spojitými kvantovými proměnnými, kvantové klonování, entropie v kvantové teorii informace, kvantová komprese dat, kvantová informace se spojitými proměnnými. 6. Implementace kvantových protokolů se spojitými a diskrétními proměnnými se světlem a atomy, rozdíly v implementaci mezi spojitými a diskrétními proměnnými, základní kvantové operace a měření v obou implementacích, kvantové paměti a jejich využití. 7. Kvantová distribuce klíče s diskrétními a spojitými proměnnými, bezpečnost proti individuálním a kolektivním útokům, relativní velikost generovaného bezpečného klíče, kvantová distribuce klíče s entanglovanými stavy, experimentální implementace v optických vláknech a ve volném prostoru, únik informace postranními kanály. 8. Stavy kvantového registru, kvantová Fourierova transformace, Shorův algoritmus, kvantové vyhledávací algoritmy, kvantové počítače, kvantová logická hradla, měřením indukované kvantové počítání, klastr stavy, kvantová korekce chyb, implementace kvantových počítačů.