You are hereSZZ5D

SZZ5D

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Optical Measuring Methods and Spectrosc.

Department/Abbreviation: OPT/SZZ5D

Year: 2021

Guarantee: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Annotation: Základní tematické okruhy: Zdroje a detektory záření, Optické měřící metody, Interferometrie, Spektroskopie.

Course review:
Základní fotometrické, radiometrické a spektroradiometrické veličiny jejich vzájemné vztahy a jednotky. Geometrické a fotometrické parametry optických soustav. Charakteristiky optického záření, parametry světelných zdrojů a jejich měření, zdroje záření. Záření absolutně černého tělesa. Použití světelných zdrojů pro kalibrace vlnových délek a intenzit ve spektroskopii. Základní mechanismy detekce světelného záření. Základní parametry detektorů a jejich měření. Detektory používané ve spektroskopii. Charakterizace signálu a šumu. Chyby měření, kalibrace detektorů. Měření přímosti a rovinnosti, měření úhlů, funkce a použití autokolimátoru, goniometru a teodolitu. Princip a aplikace metod koherenční zrnitosti a moiré. Měření parametrů optických soustav, geometrické a vlnové aberace optických soustav a jejich měření, způsoby hodnocení zobrazovacích vlastností, způsoby měření funkce optického přenosu. Dvousvazková a více svazková interferometrie, základní typy interferometrů, interferenční měření délek, posuvů a nehomogenity prostředí, metody holografické interferometrie. Různé metody výběru vlnových délek a jejich porovnání z hlediska spektrálního rozlišení a volného spektrálního intervalu a energetické optiky. Étendue spektrografů a interferometrů. Absorpční a interferenční filtry (Fabry-Perotovy filtry), charakteristika a použití. Rozklad světla hranolem a difrakční mřížkou a jejich úhlová disperze. Difrakční mřížka. Mřížková rovnice. Disperze a teoretické spektrální rozlišení difrakční mřížky. Základní typy monochromátorů a spektrografů. Spektrální rozsah a rozlišení monochromátorů. Přehled použití interferometrů ve spektroskopii. Princip a použití Fabry-Perotova interferometru. Spektrální rozsah a spektrální rozlišení Fabry-Perotova interferometru. Princip a použití Michelsonova interferometru ve spektroskopii. Výpočet spektra z interferogramu, spektrální rozsah a rozlišení. Přehled základních spektroskopických metod, absorpční a emisní spektroskopie, luminiscence a Ramanův rozptyl. Měření optického signálu ve spektroskopii. Temný signál, signál pozadí a analytický signál.