You are hereRECH

RECH


Course: Refrakční chirurgie

Department/Abbreviation: OPT/RECH

Year: 2020

Guarantee: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Studenti jsou seznámeni s klasickými a zejména moderními metodami refrakční chirurgie včetně jejich zhodnocení a srovnání. Jsou probírána indikační kriteria a volba vhodného zákroku u jednotlivých typů vad včetně specifických případů. Ve cvičení jsou demonstrovány a diskutovány konkrétní případy z klinické praxe. Úvod do problematiky. Možnosti laserové chirurgie k odstranění dioptrických vad: historický vývoj, moderní směry rozvoje. Výkony bez tvorby rohovkového laloku (PRK, LASEK, PTK), indikace, výhody, nevýhody. Výkony s tvorbou rohovkového laloku (LASIK, Epi-LASIK, SBK LASIK). FemtoLASIK, výhody, nevýhody, historie femtosekundové rohovkové chirurgie. Retreatmenty, lift flapů, Topolink. Řešení časných i pozdních komplikací po laserových refrakčních zákrocích. Incizní a nitrooční refrakční chirurgie, historie nitroočních čoček. Astigmatická keratotomie, radiální incize, limbální relaxační incize. Fakické nitrooční čočky, typy, indikace. Refrakční lensektomie, indikace, torické nitrooční čočky, multifokální, bitorické, multifokální torické... Implantace intrastromálních rohovkových prstenců, historie a současnost. Typy transplantací rohovky, optické indikace k této operativě. Kombinace výkonů, Bioptics. Řešení refrakčních překvapení a komplikací po operacích. True net power a výpočet refrakční mohutnosti čočky u pacientů po předchozí laserové operaci.