You are herePGVPR

PGVPR

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Supervision of Bachelor or Dipl. Theses

Department/Abbreviation: OPT/PGVPR

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation:

Course review:
Stanovení aktuálního a odborně významného tématu bakalářské či diplomové práce souvisejícího s výzkumnými aktivitami doktoranda. Systematické vedení studenta bakalářského či navazujícího magisterského studijního programu při řešení bakalářské či diplomové práce za odborného dohledu školitele, pravidelné konzultace s vedeným studentem, předávání poznatků a zkušeností formou individuální výuky bakalářského či magisterského studenta a jeho zapojování do výzkumu. Organizace postupu prací při vedení kvalifikační práce. Rozvoj pedagogických a komunikačních dovedností při této činnosti. Kontrola a připomínkování obsahu a struktury výsledné bakalářské či diplomové práce.