You are herePGEK

PGEK

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Experimental Quantum Optics

Department/Abbreviation: OPT/PGEK

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Annotation:

Course review:
Příprava, manipulace a detekce kvantových stavů světla: stlačené světlo, korelované fotony, Fockovy stavy, Hongova-Ouova-Mandelova interference, subtrakce a adice fotonů, kvantově provázané stavy fotonů; jednofotonové detektory a detektory rozlišující počet fotonů, měření korelačních funkcí a statistiky, časově rozlišená detekce fotonů, homodynní a heterodynní detekce, hybridní metody detekce, detekce neklasických vlastností světla; kódování kvantových bitů a jejich měření, experimentální optické kvantové počítání a simulace; interakce atomů s fotony v optických rezonátorech a v evanescentním poli, nelinearita na úrovni jednotlivých částic; kvantové tečky, NV centra, plazmony.