You are hereEP1

EP1


Course: Edukační praktikum 1

Department/Abbreviation: OPT/EP1

Year: 2020

Guarantee: 'Mgr. Lenka Musilová, DiS., Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Předmět významně prakticky rozšiřuje edukační schopnosti získané v rámci předchozího bakalářského studia. Cílem je studenty prakticky seznámit se specifiky a organizací vzdělávací činnosti tak, aby byly schopni se aktivně zapojovat do realizace a organizace akcí dalšího vzdělávání ve zdravotnictví, zejména v optometrii, a provádět praktická odborná školení pracovníků ve zdravotnictví, kteří se zaměřují zejména na péči o zrak. Studenti se jako nelékařští zdravotní pracovníci - optometristé (odborná způsobilost získaná na základě předchozího bakalářského studia) účastní jako asistenti pedagogů UP organizace a realizace praktických cvičení a seminářů zařazených do studijního programu bakalářského studia optometrie. Studenti se také aktivně podílí na organizaci a realizaci akcí pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků, pořádaných pracovišti UP.