You are hereENOM

ENOM


Course: Exkurze

Department/Abbreviation: OPT/ENOM

Year: 2020

Guarantee: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Annotation: Cílem exkurze je seznámení studentů s aplikacemi moderních technologií, metod nebo postupů ve vybraných oblastech optiky, optometrie a oftalmologie v prostředí reálných pracovišť. Studenti se též seznámí s provozem a organizací těchto pracovišť a s jejich specifickým přístrojovým vybavením.

Course review:
Návštěva vybraného podniku nebo pracoviště, kde se studenti seznámí s aplikací moderních opticko-technologických procesů ve výrobě optických prvků. Návštěva vybraného klinického pracoviště zaměřeného na problematiku refrakční chirurgie, kde se studenti seznámí s jeho chodem a organizací se zaměřením na roli optometristy; studenti jsou prakticky seznámeni se specializovaným přístrojovým vybavením. Součástí exkurze je diskuze s odborníky z praxe.