You are hereDSOM

DSOM


Course: Diplomový seminář

Department/Abbreviation: OPT/DSOM

Year: 2020

Guarantee: 'Mgr. Eliška Najmanová, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Náplň cvičení tvoří referáty studentů na témata zadaných diplomových prací, při kterých studenti prezentují dílčí dosažené výsledky. Referáty a prezentace probíhají v cizím jazyce (angličtina). V rámci cvičení probíhají vlastní výstupy, semináře jsou určeny na zpracování prezentací pod vedením vedoucího práce za podpory a koordinace garanta diplomového semináře.