You are hereDPOM4

DPOM4


Course: Diplomová práce 4

Department/Abbreviation: OPT/DPOM4

Year: 2020

Guarantee: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce.