You are hereDPOM3

DPOM3


Course: Diploma Thesis 3

Department/Abbreviation: OPT/DPOM3

Year: 2020

Guarantee: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce.