You are hereDPOM2

DPOM2


Course: Diplomová práce 2

Department/Abbreviation: OPT/DPOM2

Year: 2020

Guarantee: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce.