You are hereDPOM1

DPOM1


Course: Diplomová práce 1

Department/Abbreviation: OPT/DPOM1

Year: 2020

Guarantee: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce.