You are hereDO

DO


Course: Diagnostika v optometrii

Department/Abbreviation: OPT/DO

Year: 2020

Guarantee: 'Mgr. Eliška Najmanová, Ph.D.'

Annotation: Cílem předmětu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti studentů zejména v oblasti moderních přístupů a metod při vyšetřování, diagnostice a případně i řešení vybraných chorob a seznámit je s odpovídajícím přístrojovým vybavením. Výběr témat je volen s ohledem na choroby, při kterých může optometrista hrát významnou roli v rámci primárního záchytu nebo při následné péči ve specializovaných pracovištích (zejména glaukom, makulární degenerace, diabetická retinopatie, katarakta, projevy některých neurologických onemocnění).

Course review:
- Nitrooční tlak a jeho klinický význam, glaukom, oční hypertenze; moderní metody a přístroje pro měření nitroočního tlaku (bezkontaktní tonometry, rebound tonometry, speciální senzory s možností implantace atd.); faktory ovlivňující měření nitroočního tlaku a jejich stanovení, faktory ovlivňující nitrooční tlak; dopad do klinické praxe. - Patologické změny na sítnici u vybraných chorob (glaukom, makulární degenerace, diabetická retinopatie); moderní diagnostické metody patologických změn na sítnici (optická koherentní tomografie, laserová skenovací tomografie, metody analýzy vrstvy nervových vláken, digitální funduskamery a jejich pokročilé funkce, ?). - Katarakta a její diagnostika, pseudofakie; problematika nitroočních čoček (typy, trendy), stanovení dioptrické hodnoty nitrooční čočky (stěžejní problémy, typy vzorců, potřebné parametry oka a metody a přístroje pro jejich určení); možnosti vyhodnocení vidění s nitrooční čočkou (kontrastní citlivost, optické aberace, defokusační křivka). - Psychofyziologické diagnostické metody (se zaměřením na evokované zrakové potenciály), úvod do problematiky, význam, užití při hodnocení zrakového systému a v diagnostice neurologických onemocnění. V rámci seminářů jsou studenti seznámeni s fyzikálními principy diskutovaných metod, postupů a přístrojů, s možnostmi jejich využití, analýzou dat a s klinickou interpretací výsledků. Praktická cvičení zahrnují demonstrace nebo praktický nácvik obsluhy daných přístrojů a pomůcek a prezentace vybraných praktických případů; probíhají v laboratořích katedry optiky PřF UP v součinnosti s dodavateli moderní přístrojové techniky (např. Zeiss, s. r. o.) a na dalších specializovaných pracovištích UP ve spolupráci s jejich zaměstnanci.