You are hereDHI

DHI

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Digital Holography

Department/Abbreviation: OPT/DHI

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Annotation: Fyzikální a matematické základy optické a digitální holografie, experimenty pro záznam hologramů, algoritmy pro digitální rekonstrukce hologramů.

Course review:
1. Základní princip a metody optické a digitální holografie. 2. Záznam hologramu a zobrazení v osové, mimoosové a Fourierovské holografii. 3. Počítačem generované hologramy, difrakční účinnost, realizace pomocí prostorové modulace světla. 4. Digitální záznam hologramů, vzorkování, informační kapacita, obrazové sensory. 5. Zpracování digitálních hologramů, prostorové a časové kódování. 6. Numerické techniky digitální holografie, algoritmy pro rekonstrukci hologramů. 7. Základy digitální holografické interferometrie. 8. Základy digitální holografické mikroskopie. 9. Metody nekoherentní digitální holografie. 10. Princip, realizace a využití Fresnelovy nekoherentní korelační holografie. 11. Kvantitativní fázové zobrazení v digitální holografii, jednocestná a dvoucestná kvantitativní mikroskopie. 12. Speciální techniky digitální holografie - lokalizační superrozlišovací mikroskopie, geometricko-fázové hologramy.