You are hereSZZM3

SZZM3


Course: Nanomaterials

Department/Abbreviation: KEF/SZZM3

Year: 2020

Guarantee: 'doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.'

Annotation: Final exam for verification and evaluation of the level of knowledge.

Course review:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.