You are hereSZZM1

SZZM1


Course: Nanotechnology

Department/Abbreviation: KEF/SZZM1

Year: 2020

Guarantee: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Annotation: Final exam for verification and evaluation of the level of knowledge.

Course review:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.