You are herePPE

PPE

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Programming for Experiments

Department/Abbreviation: KEF/PPE

Year: 2021

Guarantee: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Annotation: Cílem předmětu je naučit studenty "programátorskému" přístupu při plánování jednoduchých experimentů a vyhodnocení dat. Po absolvování by měl student být schopen připojit k počítači jednotlivé přístroje s PC rozhraním a pomocí něho a zvoleného programovacího jazyka automatizovat činnosti a průběh měření, které by jinak musel provádět ručně. Dále pak seznámit jej s metodami pro počítačové zpracování experimentálních dat. Kurz bude zaměřen na využití převážně zdarma dostupných prostředí. Naopak cílem tohoto předmětu není z absolventa vychovat programátora, ani sestavování složitých aplikací. Konkrétní preferovaný jazyk bude zvolen po konzultaci se studenty. " Úvod do programování, typy programovacích jazyků, typy proměnných, reprezentace čísel v počítači, vzorkování a AD a DA převod " Základní programátorské konstrukce (algoritmizace, proměnné, cykly, podmínky, volání funkcí, práce s knihovnami) " Základní hardware a rozhraní (RS232, USB), koncept virtuálních přístrojů " Běžné protokoly pro komunikaci s přístroji, způsob komunikace, ošetřování chybových stavů, jednoduchá automatizace, ladění "za běhu" " Získávání dat, filtrace, fitování, odstranění šumu, FFT, jednoduché výpočty. " Ukázky práce ve vybraných jazycích (např. python, javascript, C++) a prostředích (např. Octave, Scilab, numpy). Ukázky práce v komerčních prostředích (Matlab, LabVIEW) " Zpracování naměřených dat, prostředí Octave a R " Grafické výstupy (Octave, R, Asymptote, gnuplot) " Samostatná práce studentů - vytvoření programu