You are herePGS5N

PGS5N

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Nanotechnology

Department/Abbreviation: KEF/PGS5N

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Annotation: Předmět seznamuje studenty s nanotechnologiemi z pohledu fyzikální podstaty chování nanostruktur, přípravy nanostrukturovaných materiálů, studia jejich vlastností a současných i potencionálních aplikací nanomateriálů. Studenti se seznámí s riziky souvisejícími s používáním a výrobou nanomateriálů.

Course review:
1.Fyzika a chemie syntézy nanostrukturovaných materiálů. Fyzikální podstata nanostruktur. 2. Příprava kvantových nanostruktur (Top-Down, Bottom-Up): nanočástice, nanopovrchy, nanodráty. 3. Chemické metody syntézy nanostruktur (srážecí metody, pyrolýza, sonochemické metody, elektrojiskrová eroze, laserová pyrolýza, ?). 4. Fyzikální metody vytváření nanostruktur (nanolitografie, dispergace, manipulace s atomy, epitaxní metody). 5. Bionanotechnologie: příprava nanomateriálů pomocí biologických (biosythetických) metod, biomineralizační procesy, 6. Rizika nanotechnologií: expozice, příjem a translokace nanomateriálů, Interakce anomateriálů s biologickými systémy, mechanismy toxického účinku nanočástic, hodnocení rizik a legislativa. 7. praktická syntéza nanostruktur ve výzkumných laboratořích Katedry experimentální fyziky.