You are herePGDP1

PGDP1

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Dissertation Thesis 1

Department/Abbreviation: KEF/PGDP1

Year: 2021

Guarantee: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Annotation:

Course review:
Náplní předmětu je zahájení výzkumné činnosti studenta směřující k dosažení cílů dle zadání disertační práce. Aktivity studenta zahrnují zejména rešerši a studium odborné literatury, dle zaměření disertační práce a vytýčených výzkumných cílů teoretický či experimentální výzkum, numerické modelování, analýzu dat a vyhodnocení dosažených výsledků.