You are herePGAS1

PGAS1

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Special Seminar in English

Department/Abbreviation: KEF/PGAS1

Year: 2021

Guarantee: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Annotation:

Course review:
Cílem předmětu je ověřit, že student doktorského studijního programu má je schopen prezentovat výsledky svého výzkumu v anglickém jazyce na interním semináři na pracovišti, za účasti zástupce kabinetu cizích jazyků PřF UP, členů oborové rady, dalších akademických nebo vědeckovýzkumných pracovníků školících pracovišť a ostatních doktorandů na pracovišti. Povinností doktoranda je prezentovat postup prací na disertaci a dílčí výsledky v 20ti minutové prezentaci v anglickém jazyce a v následné diskuzi reagovat anglicky na odborné i laické dotazy.