You are hereKRES2

KRES2

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Drawing 2

Department/Abbreviation: KEF/KRES2

Year: 2021

Guarantee: 'ak. mal. Mária Danielová'

Annotation: Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: - pochopit strukturu výtvarného jazyka, jeho morfologii a syntax - pochopit strukturu obrazu a prostorového objektu - osvojit si reflexi skutečnosti prostřednictvím kresby

Course review:
Seminář Kresba v kontextu přírodních věd rozšiřuje znalostní vzdělávání studentů o velmi osobní smyslové uchopení skutečnosti kresbou, a to ve všech jejích aspektech. Práce se základními výrazovými prostředky, jako je bod, linie, plocha, tvar, prostor, práce s kompozicí a jejími konstrukčními prvky, jako je rytmus, symetrie, asymetrie, pohyb, rovnováha, proporce či barva, prohloubí a obohatí rozvíjení obrazového a tvořivého myšlení v abstraktní i materiálové podobě. Výuka bude vedle společného základu klasické kresby reflektovat specifická odborná zaměření studentů a jejich individuální přístup k danému tématu.