You are hereBODV

BODV


Course: Intellectual Property Protection

Department/Abbreviation: KEF/BODV

Year: 2020

Guarantee: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Annotation: Seznámení s problematikou ochrany duševního vlastnictví a procesy transferu vědeckých poznatků do průmyslové oblasti.

Course review:

  • Basic specifications, regulations and agreements about the patent law
  • Law of inventions and improvement suggestions
  • Improvement suggestions, utility models, inventions
  • Types of patents and their difference
  • Patent information sources
  • Structure of the patent and writing of the patent
  • Transfer of technologies, license, spin-off firms
  • Basic specifications and regulations in the field of business enterprise