You are hereVMSB

VMSB

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Vybrané metody studia biomakromolekul

Department/Abbreviation: KBF/VMSB

Year: 2021

Guarantee: 'Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Sylabus předmětu obsahuje témata, jako jsou: Složení, struktura a vlastnosti nukleových kyselin, proteinů, polymerních sacharidů a komplexních lipidů. Předmět je zaměřen především na získání informací o vybraných metodách využívaných pro studium uvedených biomakromolekul a jejich interakcí, zejména sekvenace (Maxamovo-Gileberotovo a Sangerovo sekvenování, pyrosekvenování, NGS, sekvenování proteinů - Edmanova degradace, sekvenace pomocí MS/MS analýzy), gelová retardační analýza, DNA-afinitní chromatografie, HPLC/MS analýza polysacharidů, analýza glykosidů metodou HPLC/RI, sondy - hybridizace NK, Southern a Northern blotting, arteficiální DNA, DNA mikročipy, aptamery, Western blotting, elektrochemické metody (diferenční pulzní polarografie, voltametrie, chronopotenciometrie), termoforéza, mikroskopie atomárních sil, fluorescenční mikroskopie (přímá a nepřímá detekce interakce proteinů s DNA, imunofluorescence pro detekci proteinu systémem protilátek s pomocí fl. mikroskopie), kryo-elektronová mikroskopie a tomografie.