You are hereSZZM4

SZZM4

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Experiment. Technique in Mol. Biophysics

Department/Abbreviation: KBF/SZZM4

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.'

Annotation:

  • Light microscope
  • Confocal microscope
  • Scanning probe microscopes
  • Electron microscope
  • Sources of light for spectroscopic experiments
  • Detectors for spectroscopic experiments
  • Properties of other optical elements
  • Absorption spectrometers
  • Fluorescent spectrometers
  • Spectrometers for infrared and Raman spectroscopy

Course review:
1. Základní metody rentgenové strukturní analýzy. Vlastnosti, zdroje a detektory rtg. záření. Debye-Scherrerova metoda, Laueho metoda, metody Weissenbergova, otáčeného krystalu a precesní. Maloúhlový rozptyl. 2. Elektronový mikroskop. Stavba elektronového mikroskopu. Elektronová optika. Rozlišovací schopnost a hloubka ostrosti v elektronových mikroskopech. Konstrukce a pracovní režimy elektronových mikroskopů, TEM, REM. Analytická elektronová mikroskopie, elektronová mikroanalýza EDS a WDS. 3. Absorpční spektrofotometry. Konstrukce spektrofotometrů, součásti. Jednopaprskový a dvoupaprskový režim. Dispersní a "diode array" metody. Speciální techniky. Vzorky pro UV-VIS spektrofotometrii. 4. Experimentální měření luminiscence. Konstrukce spektrofluorimetrů. Typická geometrická uspořádání. Základní součásti. Monochromátory, filtry, polarizátory, dichroická zrcadla. Vzorky. Možné artefakty v excitačních a emisních spektrech. 5. Luminiscenční mikroskopie. Klasický fluorescenční mikroskop. Konfokální mikroskop. Základní uspořádání. Separace excitujícího a emitovaného záření. Vícebarevná mikroskopie. 6. Zdroje světla pro UV/VIS/NIR spektroskopie. Lampy, diody, lasery, synchrotronové záření. Jejich přednosti a nevýhody, časové a spektrální charakteristiky. 7. Detektory pro UV/VIS/NIR spektroskopie. Princip jejich fungování, vnější a vnitřní fotoelektrický jev. Fotonásobiče, fotodiody, diodová pole, CCD. 8. Spektrometry pro vibrační absorpční spektroskopii a spektroskopie Ramanova rozptylu. Disperzní IČ spektrometry, FTIR spektrometry. Klasický Ramanův spektrometr, CARS spektrometr, SERS.