You are hereSBIO2

SBIO2

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Seminar in Biophysics 2

Department/Abbreviation: KBF/SBIO2

Year: 2021

Guarantee: 'RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Seminář je zaměřen na obeznámení studenta s novými trendy v biofyzice a ve vědě obecně a také na zdokonalení schopnosti studenta prezentovat získané poznatky. Student během semináře vypracuje dvě prezentace v PowerPointu. Téma první prezentace bude vycházet z časopisu Biophysical Journal a bude navazovat na znalosti získané z profilových předmětů oboru biofyzika (např. užití kryogenní mikroskopie, metod světelné mikroskopie s vysokým rozlišením, metody NMR ve strukturním výzkumu, aj.). Druhá prezentace bude mít formu populárně vědecké přednášky na vybrané aktuální téma z časopisu Vesmír (oblasti biofyziky, biotechnologie, botaniky, bioniky, fyziky, aj.).