You are hereMBIO

MBIO

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Základy molekulární biologie

Department/Abbreviation: KBF/MBIO

Year: 2021

Guarantee: 'Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Předmět se dotýká zejména následujících témat: 1. Úvod, modelové organismy, GMO, centrální dogma molekulární biologie. 2. Informační makromolekuly - struktura a základní vlastnosti DNA a RNA. 3. Struktura chromozomů, nukleozomů, genů. 4. Prokaryontní a eukaryontní genom, negenová DNA, genotyp. 5. Replikace DNA u prokaryot a eukaryot. 6. Vznik a druhy mutací (genové, genomové, chromozomové; spontánní a indukované). 7. Opravy DNA. 8. Transkripce (DNA - RNA), mRNA, posttrankripční úpravy u eukaryot. 9. Složení, struktura a funkce proteinů. Aminokyseliny, peptidy. 10. Translace (RNA - proteiny), t-RNA, ribosomy, iniciace translace, postranslační modifikace. 11. Izolace DNA a RNA, elektroforéza. 12. Restrikční analýza DNA, endonukleázy, restrikční mapy. 13. PCR - historie, princip, polymerázy. 14. Sekvenování DNA. 15. Klonování genů, klonovací vektory, přenos rekombinantní DNA do bakteriálních a eukaryotních buněk. Genetické manipulace. Rekombinantní proteiny.