You are hereStudentský tým Využití metody sorpce plynu při charakterizaci materiálů

Studentský tým Využití metody sorpce plynu při charakterizaci materiálů


Studentský tým Využití metody sorpce plynu při charakterizaci materiálů se v rámci výzkumného centra RCPTM věnuje aplikaci metody sorpce plynu při charakterizaci materiálů. Proměřované vlastnosti jsou specifická plocha povrchu a porozita. Při komplexní analýze materiálů jsou používány různé plyny a metody vyhodnocování měření. Hlavní zaměření je soustředěno na charakterizaci práškových nanomateriálů a jejich aplikace v různých odvětvích výzkumu a průmyslu.

Vedoucí: RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
Konzultant:

doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Mgr. Jan Filip, Ph.D.

Doktorand:

Mgr. Michal Křížek

Počet studentů: 1 (magisterské)

Aktivity

Ve dnech 14. a 15. 3. 2011 se členové týmu zúčastnili školy Adsorption on Porous Materials (PDF, 746 KiB), kterou pořádal Institut J. Heyrovského ÚFCH, AVČR v Praze. Škola probíhala formou přednášek na téma využití metody sorpce plynu při charakterizaci porézních materiálů. Prezentován byl poster (PDF, 15 MiB) o charakterizaci práškových nanomateriálů uvedenou metodou (abstrakt – PDF, 35 KiB).