You are hereStudentský tým Virtuální instrumentace

Studentský tým Virtuální instrumentace


Studentský tým Virtuální instrumentace se v rámci KEF a výzkumného centra RCPTM věnuje vývoji měřicích systémů využívající techniky virtuální instrumentace. Systémy se vyvíjí v prostředí LabVIEW a vytvořené aplikace využívají komerční a laboratorně upravené měřicí moduly. Vytvořené systémy jsou aplikovány a testovány převážně v experimentech jaderné fyziky.

Vedoucí: RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
Doktorand:

Mgr. Jakub Navařík

Mgr. Petr Novák

Počet studentů: 4 (2 bakalářské, 2 magisterské)