You are hereOKNO DO PRAXE - V. ročník

OKNO DO PRAXE - V. ročník


By myska - Posted on 13 January 2012

Ve dnech 14. - 15. února proběhne od 13,00 do 15,00 hodin v prostorách PřF UP na Envelopě již V. ročník akce OKNO DO PRAXE. Toto setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty/absolventy Přírodovědecké fakulty má za cíl poskytnout studentům/absolventům prostřednictvím zaměstnavatelů informace týkající se možností praxe, nabídky práce, trainee programů, brigád, studijních praxí a stáží, jak probíhá výběrové řízení, jaké jsou požadavky na absolventy, s jakými problémy se absolventi potýkají po nástupu do zaměstnání a v neposlední řadě stručné seznámení se společností.

Setkání je organizováno po oborech a probíhá na půdě Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci v několika dnech tak, aby akce byla co nejefektivnější jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele, to znamená seznámit se v jednom dni se zaměstnavateli své specializace. Součástí akce budou jednotlivé prezentace zaměstnavatelů, ministánky pro individuální konzultace a pohovory nanečisto.

Nově bude zařazena panelová diskuse se zástupci zaměstnavatelů přírodovědných oborů na téma „Uplatnění studentů a absolventů v praxi“. Otázky do panelové diskuze budou zveřejněny od 20. ledna na webových stránkách http://absolventiprf.upol.cz/okno-do-praxe/. Na tomto webu také naleznete reportáže z minulých ročníků.

Prosíme vedoucí kateder, aby v případě zájmu o účast některého vybraného zaměstnavatele kontaktovali Ing. Zlámalovou (dagmar.zlamalova@upol.cz), též pokud se chtějí osobně zúčastnit této diskuse.

AttachmentSize
prezentace.jpg93.94 KB
publikum.jpg80.47 KB
stanek.jpg80.64 KB
losovacka.jpg356.5 KB