You are here3. Česko-Slovenská studentská vědecká konference (ČSSVK3) ve fyzice

3. Česko-Slovenská studentská vědecká konference (ČSSVK3) ve fyzice


Ve dnech 17. a 18. května 2012 se bude na MFF UK konat 3. Česko-Slovenská studentská vědecká konference (ČSSVK3) ve fyzice. Konference  je určena studentům bakalářského a magisterského studia ve fyzice, studentům, kteří byli nejlepší ve fakultních kolech SVK. Dále je určena těm, kteří budou katedrou doporučeni jako vhodní reprezentanti fakulty.

Studenti – účastníci ČSSVK3 - budou prezentovat výsledky své práce v přednáškách v jedné ze 7 odborných sekcí:

  1. všeobecná a teoretická fyzika
  2. jaderná fyzika a fyzika elementárních částic
  3. fyzika kondenzovaných látek
  4. biofyzika a fyzika molekulárních systémů
  5. fyzika „Země a Vesmíru"
  6. aplikovaná fyzika
  7. didaktika fyziky

Výsledky budou prezentovány před soutěžní porotou dané sekce. Porota po posouzení kvality práce a prezentace určí pořadí účastníka v dané sekci. Nejlepší účastníci budou odměněni.

Nutnou podmínkou pro účast na konferenci je:

Doplňující informace

Účast na ČSSVK3 není spojena s žádným účastnickým poplatkem. Ubytování v termínu 16. 5. (příjezd) - 19. 5. (odjezd) poskytuje účastníkům MFF UK

  • studentům v dvojlůžkových pokojích,
  • členům odborných porot v jednolůžkových pokojích.

Obědy poskytuje účastníkům MFF UK v místě konference ve dnech 17. 5. a 18. 5.