You are hereStudium / Garantované obory studia / Nanotechnologie

Nanotechnologie


Informace týkající se studijního oboru Nanotechnologie

Nově otevřené bakalářské studium sticky icon

Od roku 2012/2013 je nově otevřeno bakalářské studium oboru Nanotechnologie. Studium může být zajímavé pro všechny středoškoláky, kteří mají zájem o přírodní vědy a moderní technologie.

Cvičení KEF/MMF 25.9.2012

Zadání úloh pro cvičení KEF/MMF dne 25.9.2012.

Bakalářské studium

Bakalářské studium Nanotechnologií poskytuje studentům nezbytný fyzikálně-matematický základ. Je určeno převážně pro studenty, kteří uvažují o navazujícím magisterském studiu

V průběhu studia projde student:

Témata bakalářských prací – neučitelské

Vypsaná témata bakalářských prací