You are hereSoutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala

Soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala


Mladí fyzikové do 30 let se mohou zúčastnit soutěže vědeckých prací o Cenu Milana Odehnala. Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2016.
Více informací na stránkách http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/odehnal.php.