You are hereZTZ

ZTZ

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Zobrazovací technika ve zdravotnictví

Předmět: Zobrazovací technika ve zdravotnictví

Katedra/Zkratka: KEF/ZTZ

Rok: 2021 2022

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Předmět poskytuje přehled vybraných zobrazovacích metod ve zdravotnictví

Přehled látky:
Předmět poskytuje přehled vybraných zobrazovacích metod ve zdravotnictví. Zmíněno je též terapeutické využití některých diskutovaných metod. Zvýšená pozornost je věnována aplikacím pro vyšetřování a terapii zrakového systému. Historie zobrazovacích metod ve zdravotnictví Ultrazvuková technika (fyzika ultrazvuku se zřetelem k využití ve zdravotnictví, medicínské aplikace ultrazvuku, aplikace ultrazvuku v oftalmologii - ultrazvuková biometrie oka [A-scan, B-scan], její využití v diagnostice chorob oka, aplikace při nitroočních operacích, ultrazvuková terapie, aplikace rázové vlny) Zobrazování koherentním zářením, oftalmologické aplikace (optická koherentní tomografie (OCT), laserová skenovací tomografie (HRT)) Metody nukleární medicíny, základy výpočetní tomografie (CT), denzitometrie, zobrazení magnetickou rezonancí. Radiační onkologie - radioterapie. Lekselův gama nůž, aplikace v oftalmologii Snímací elektrody v medicíně, využití snímacích elektrod při studiu zrakového systému Endoskopie, včetně aplikace endoskopických zrcátek při vyšetření oka