You are hereBFY

BFY

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Biologická fyzika

Předmět: Biologická fyzika

Katedra/Zkratka: KEF/BFY

Rok: 2021 2022

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Předmět je určen pro studenty, kteří mají získat či zopakovat základní pojmy spojené s aplikacemi fyziky v biologie či lékařských vědách. Budou-li se zabývat aplikacemi nanočástic ve zobrazovacích metodách či cílené terapii, je třeba, aby se orientovali právě v pojmech na úrovni struktury buňky i ve zobrazovacích metodách.

Přehled látky:
Radioaktivita přirozená a umělá, charakteristika ionizujícího záření. Druhy radioaktivní přeměny. Interakce ionizujícího záření s hmotou. Biologické účinky ionizujícího záření. Ochrana před ionizujícím zářením. Detekce ionizujícího záření. Využití ionizujícího záření v léčbě a diagnostice. Optické záření. Vlastnosti záření. Zdroje a detektory optického záření. Optické metody a přístrojová technika. Viditelné světlo. Teorie barevného vidění. Adaptace na světlo a tmu. Oko a oční vady. Ultrafialové a infračervené záření. Využití tepelné energie v medicíně. Biofyzika termoregulace. Biofyzika buňky. Elektrický proud. Elektrické vlastnosti tkání a orgánů. Vedení elektrického proudu tkáněmi. Klidový membránový potenciál, Akční potenciál Bioelektrické projevy a využití akčních potenciálů v diagnostice. Elektrodiagnostické metody (EKG, EEG, EMG?) Akustika. Základní pojmy. Fyziologická akustika. Sluchový orgán. Audiometrie. Účinky hluku na organizmus. Infrazvuk. Ultrazvuk. Generování ultrazvuku. Biologické účinky ultrazvuku. Diagnostické využití ultrazvuku. Terapeutické využití ultrazvuku. Úvod do nukleární medicíny. Definice oboru. Radiofarmaka. Radionuklidové diagnostické metody. Detekční technika v nukleární medicíně. Princip scintilačního detektoru. Přístroje pro osobní a ochrannou dozimetrii. Možnosti použití gamakamery, PET, SPECT. Úvod do radiologie. Rentgenové záření, brzdné a charakteristické rentgenové záření. Detekce rentgenového záření, kontrastní látky. CT, NMR.