You are hereOdborné semináře Centra výzkumu nanomateriálů

Odborné semináře Centra výzkumu nanomateriálů


Semináře se konají většinou v učebně SE-E2 (nízká zelená budova, vchod zezadu), Šlechtitelů 11, Olomouc v pátek od 9 hodin.

 • 18. 2. 2011 Claudia Aparicio
  Ex-situ a in-situ RTG studium tepelného rozkladu pyropu v redukční atmosféře v neizotermických podmínkách
 • 4. 3. 2011 Jiří Frydrych
  Spin coating (PDF 9,4 MiB)
 • 18. 3. 2011 Vít Procházka
  Amorfní slitiny pohledem jaderného rezonančního rozptylu
 • 25. 3. 2011 (17. listopadu 12, učebna 2.006)
  Prezentace firmy Swagelock
 • 1. 4. 2011 Robert Prucek
  Využití nanočástic stříbra v Ramanově spektroskopii
 • 20. 4. 2011 středa
  Mössbauerovské rojení
 • 29. 4. 2011 Jan Filip
  Nové možnosti analýzy nanomateriálů pomocí RTG práškové difrakce: teorie a praktické zkušenosti
  Zdenka Marková
  Modifikace a charakterizace povrchu biogenního magnetitu
 • 13. 5. 2011 Klára Šafářová
  Uhlíkové nanostruktury pohledem mikroskopických technik
 • 27. 5. 2011 Aleš Jančář (VF, a.s. Černá Hora)
  Dozimetrie ionizujícího záření
 • 10. 6. 2011 Kateřina Poláková
  Magnetická separace laktoferinu z mléka
  Zdeněk Marušák
  Reakce ZVI ve vodném prostředí pohledem nejen Mössbauerovským