You are hereInovace měřicích metod a metodických postupů v nanomateriálovém výzkumu

Inovace měřicích metod a metodických postupů v nanomateriálovém výzkumu


By vujtek - Posted on 05 Květen 2011

Projekt studentské grantové soutěže Inovace měřicích metod a metodických postupů v nanomateriálovém výzkumu slouží k podpoře práce studentů v laboratořích během jejich studia. Do projektu je zapojeno 16 studentů magisterského a doktorského studia a je z něj studentům vypláceno stipendium. Projekt pokrývá následující témata:

 • Demonstrace magnetických vlastností železo-obsahujících nanočástic – vzdálený didaktický experiment
 • Charakterizace práškových nanomateriálů metodou sorpce plynu
 • Digitální PID řízení pohybu mössbauerovského transduceru
 • Magnetický separátor nanomateriálů
 • Mössbauerův spektrometr – moderní autonomní měřicí systém
 • Mössbauerův spektrometr s časovým rozlišením detekce fotonů záření gama
 • Moderní metody akcelerace výpočetní rychlosti obecných numerických modelů a simulací
 • Zvýšení kontrastu obrazů z mikroskopie magnetických sil metodou obrazové filtrace
 • Hysterezní smyčky γ-Fe2O3 a ε-Fe2O3 a jejich kombinace pohledem statistického modelování
 • Litografie magnetických nanostruktur
 • Spinové vychýlení u nanočástic γ-Fe2O3 a jeho studium pomocí Mössbauerovy spektroskopie ve vnějším magnetickém poli
 • Syntéza a povrchové modifikace nanočástic kovového železa
 • Vliv morfologie nanočástic Berlínské modři na mechanismus jejího rozkladu a vlastnosti rozkladných produktů
 • Studium magnetických vlastností vybraných nerostů
 • Tepelná transformace FexCo1-x(CO)3
 • Tepelná transformace Fe-obsahujících materiálů

Řešení projektu probíhá od 1. března 2011 do 29. února 2012.