You are hereOrganizace výuky PELMA

Organizace výuky PELMA


Starter kitPro výuku Praktik z elektronických měření jsou v systému STAG rezervovány 3 hodiny týdně, ale týdenní dotace jsou jen 2 hodiny. Výuka proto neprobíhá každý týden, ale je střídavě rozvržena na dvoj- nebo trojhodinové bloky, jejichž rozpis je zde uveden.

V předposledním týdnu je navíc exkurze do elektronické laboratoře do Holic.

Rozpis výuky praktik:
 1. Úvod a základní měření 2 hod 18. 2. 2015
  1. úvod do praktik, bezpečnost, rozvržení výuky do hodin (viz níže)
  2. kalibrační list multimetru Fluke, srovnání výrobce a ČMI, výpočet nejistot, srovnání pro různá měření
  3. aplikace jednoduchých měření a srovnání dvou multimetrů
 2. Komunikace multimetru s PC 2 hod 25. 2. 2015
  1. princip paralelní a sériové komunikace (RS 232, USB)
  2. komunikace s multimetrem (ovladač, nastavení, dokumentace, příkazy, originální program)
  3. získání informace o výsledku měření a stavu přístroje
  4. jednoduchý program pro měření dat (např. průběh teploty) včetně testování chybových stavů
 3. Kalibrace 2 hod 4. 3. 2015
  1. kalibrace multimetrů
  2. měření vlastností AD převodníku
 4. Spektrální analýza 2 hod 11. 3. 2015
  1. spektrální analyzátory a generátory funkcí
  2. spektrální analýza signálů
 5. Mikrokontrolery – základní vlastnosti 3 hod 8. 4. 2015
  1. rozdíly mikrokontrolerů oproti běžným mikroprocesorům
  2. typy mikrokontrolerů
  3. reprezentace čísel
  4. mikrokontroler 8051, jeho organizace a vlastnosti
 6. Základy programování mikrokontrolerů 3 hod 15. 4. 2015
  1. programování (syntaxe asembleru, direktivy překladače, adresové prostory, překlad, hex soubory)
  2. softwarová emulace
  3. přenos programu z PC do mikrokontroleru
  4. hardwarové záležitosti (vývojové kity, resetování při startu)
  5. realizace základních programovacích technik
 7. Úloha 1: Základní použití 3 hod 22. 4. 2015
 8. Úloha 2: Využití v měřicí technice, interakce s okolím 3 hod 29. 4. 2015
 9. Exkurze do laboratoře v Holicích 3 hod 6. 5. 2015 od 9 hodin
  1. mikrokontrolery PIC
  2. digitální osciloskopy
  3. měření při stavbě spektroskopu
 10. Kolokvium – praktická úloha 3 hod 13. 5. 2015