You are hereMiroslav Mašláň

Miroslav Mašláň


prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
profesor
Email miroslav.maslan(zavinac)upol.cz
Telefon 58 563 4301 (Envelopa)
Fax 58 563 
Osobní stránka
 
Publikace CVN, OBD
Výuka Atomová a jaderná fyzika
Laboratorní praxe, projekt 1
Laboratorní praxe, projekt 2
Laboratorní praxe, projekt 3
Mössbauerova spektroskopie
Seminář z aplikace nanotechnologií
Úvodní týdenní soustředění

Hlavní oblastí odborného zájmu je Mössbauerova spektroskopie a její aplikace v mineralogii a chemii, především při studiu částic oxidů železa. Zabývá se dále nanotechnologiemi, metodikou mössbauerovských měření a konstrukcí spektrometrů a detektorů. Věnuje se také automatizaci fyzikálních měření a převodníkům fyzikálních veličin na elektrické.


Vystudoval Fyzikální fakultu Běloruské státní univerzity, doktorát získal na Univerzitě Karlově a kandidaturu v Ústavu aplikované fyziky BSSR. Od roku 1987 pracuje na Univerzitě Palackého, kde získal docenturu a profesuru v oboru aplikované fyziky.