You are hereMateriály pro Portál moderní fyziky

Materiály pro Portál moderní fyziky


Šablony pro psaní dokumentů

Další materiály

  • výchozím fontem je Kurier, který bývá v instalacích TeXLive a lze jej použít i jako systémové písmo
  • barevná paleta pro ilustrace, použitelná v programech Inkscape a Gimp
  • vektorové logo portálu
  • rastrovaný logolink