You are hereExkurze do laboratoří SLO UP a FZÚ AV ČR

Exkurze do laboratoří SLO UP a FZÚ AV ČR


By myska - Posted on 02 Únor 2012

Pro studenty středních škol byla dne 27.1.2012 v rámci 9. ročníku Fyzikálního kaleidoskopu (popularizační akce fyzikálních pracovišť Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci) připravena a realizována exkurze do laboratoří SLO UP a FZÚ AV ČR. Studenti na pracovišti SLO UP a FZÚ AV ČR navštívili laboratoře laserových technologií, koherenční zrnitosti a kvantové a nelineární optiky.

V laboratoři laserových technologií byly představeny základní součásti průmyslového laserového systému pro řezání, vrtání a svařování. Studenti si prohlédli ukázky vyřezaných tvarů z různých materiálů, kovových i nekovových. Dále jim bylo prakticky předvedeno řezání vybraného tvaru laserem.

V laboratoři koherenční zrnitosti byli studenti seznámeni s populárním optickým jevem koherenční zrnitost a jeho základními vlastnostmi. Byl demonstrován vznik koherenční zrnitosti jak pro případ odrazu od předmětu, tak průchodu předmětem. Byla rovněž představena funkční optická sestava senzoru pro bezkontaktní měření deformace zkoumaného předmětu.

V laboratoři kvantové a nelineární optiky byly studentům představeny základní rysy experimentálního výzkumu s fotonovými páry nesoucími kvantovou informaci. Na představených experimentech si návštěvníci utvořili jasnější představu o současné podobě výzkumu směřujícího k sestavení kvantového počítače a k využití vlastností kvantového světa pro praktické aplikace. Prohlídka laboratoře byla také doplněna o interaktivní ukázku některých optických jevů, jejichž obdoba se přímo uplatňuje ve výše zmíněném výzkumu.

Exkurzi připravili a na její realizaci se podíleli RNDr. Hana Chmelíčková, Ing. Mgr. Hana Šebestová, RNDr. Petr Šmíd, Ph.D., RNDr. Pavel Horváth, Ph.D., Mgr. Antonín Černoch, Ph.D., Mgr. Karel Lemr, Mgr. Eva Halenková a Mgr. Jan Tomáštík. Exkurze se zúčastnili studenti z Gymnázia Český Těšín, SPŠE Olomouc a Technického lycea Šumperk.

PřílohaVelikost
Laserove_technologie_1.jpg168.45 KB
Laserove_technologie_6.jpg158.14 KB
Laserove_technologie_9.jpg152.17 KB
Koherencni_zrnitost_3.jpg167.31 KB
Koherencni_zrnitost_5.jpg184.57 KB
Kvantova_a_nelinearni_optika_6.jpg208.21 KB
Kvantova_a_nelinearni_optika_7.jpg179.84 KB