You are herePracovníci SLO a KEF

Pracovníci SLO a KEF


Applied Optics Group
Skupina aplikované optiky

foto
RNDr. Petr Schovánek  Petr.Schovanek[z]fzu.cz  Petr.Schovanek[z]upol.cz 58563 1503, 58563 1542
Marcela Baďurová  Marcela.Badurova[z]fzu.cz  Marcela.Badurova[z]upol.cz 58563 1581, 58563 1542
Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.  Radim.Ctvrtlik[z]fzu.cz  Radim.Ctvrtlik[z]upol.cz 58563 1573, 58563 1514
RNDr. et Ing. Vítězslav Havránek  Vitezslav.Havranek[z]fzu.cz  Vitezslav.Havranek[z]upol.cz 58563 1680
RNDr. Helena Hiklová  Helena.Hiklova[z]fzu.cz  Helena.Hiklova[z]upol.cz 58563 1578
RNDr. Hana Chmelíčková  Hana.Chmelickova[z]fzu.cz  Hana.Chmelickova[z]upol.cz 58563 1516, 58563 1532
Ing. Martin Kittler  Martin.Kittler[z]slo.upol.cz Martin.Kittler[z]fzu.cz  
Ing. Jaromír Křepelka, CSc.  Jaromir.Krepelka[z]upol.cz 58563 1518
RNDr. Miroslav Palatka  Miroslav.Palatka[z]fzu.cz  Miroslav.Palatka[z]upol.cz 58563 1516
Mgr. Miroslav Pech, Ph.D.  Miroslav.Pech[z]fzu.cz  Miroslav.Pech[z]upol.cz 58563 1686, 58563 1542
Mgr. Stanislav Michal  Stanislav.Michal[z]slo.upol.cz  Stanislav.Michal01[z]upol.cz 58563 1677
Mgr. Lenka Řiháková  lenka.rihakova[z]upol.cz 58563 1677
Mgr. Jan Šupík  Jan.Supik[z]slo.upol.cz 58563 1677
Mgr. Jan Tomáštík  Jan.Tomastik[z]fzu.cz  Jan.Tomastik[z]upol.cz 58563 1573, 58563 1514
Mgr. Lukáš Václavek  Lukas.Vaclavek[z]slo.upol.cz  
Mgr. Martin Vacula  Martin.Vacula[z]slo.upol.cz  
Mgr. Matúš Zelný  Matus.Zelny[z]slo.upol.cz  

Experimental Particle Physics Group
Skupina experimentální částicové fyziky

foto
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.  Miroslav.Hrabovsky[z]fzu.cz  Miroslav.Hrabovsky[z]upol.cz 58563 1501
Mgr. Petr Hamal, Ph.D.  Hamal[z]jointlab.upol.cz 58563 1533
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.  Jiri.Kvita[z]slo.upol.cz  Jiri.Kvita[z]upol.cz 58563 1585
Mgr. Libor Nožka, Ph.D.  Libor.Nozka[z]fzu.cz  Libor.Nozka[z]upol.cz 58563 1533
Ing. Ladislav Chytka  ladislav.chytka[z]upol.cz 58563 1533
Mgr. Tomáš Komárek  tomas.komarek[z]slo.upol.cz  
Mgr. Josef Pácalt  josef.pacalt[z]slo.upol.cz  

 

Quantum Optics Group
Skupina kvantové optiky

foto
prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.  Jan.Perina[z]upol.cz 58563 4264
Mgr. Karol Bartkiewicz, Ph.D.  Karol.Bartkiewicz[z]slo.upol.cz 58563 1557
Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.  Antonin.Cernoch[z]fzu.cz  Antonin.Cernoch[z]upol.cz 58563 1549, 58563 1541
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.  Ondrej.Haderka[z]fzu.cz  Ondrej.Haderka[z]upol.cz 58563 1511, 58563 1543
www
Ing. Dalibor Javůrek, Ph.D.  Dalibor.Javurek[z]slo.upol.cz  Dalibor.Javurek[z]upol.cz 58563 1536
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.  Karel.Lemr[z]fzu.cz  k.lemr[z]upol.cz 58563 1547, 58563 1541
RNDr. Antonín Lukš, CSc.  Antonin.Luks[z]upol.cz 58563 4285
Mgr. Radek Machulka, Ph.D.  Radek.Machulka[z]fzu.cz  Radek.Machulka[z]upol.cz 58563 1692
Václav Michálek  Vaclav.Michalek[z]fzu.cz  Vaclav.Michalek[z]upol.cz 58563 1510 (kanc/office), 58563 1543 (lab123), 58563 1558 (lab144)
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.  Jan.Perina[z]fzu.cz  Jan.Perina.jr[z]upol.cz 58563 1509
prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.  Vlasta.Perinova[z]upol.cz 58563 4263
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.  Jan.Soubusta[z]fzu.cz  Jan.Soubusta[z]upol.cz 58563 1577, 58563 1541
Mgr. et Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. et Ph.D.  Jiri.Svozilik[z]fzu.cz  Jiri.Svozilik[z]upol.cz 58563 1692
Mgr. Ievgen Arkhipov  Ievgen.Arkhipov[z]slo.upol.cz  Ievgen.Arkhipov[z]upol.cz 58563 1557
Mgr. Kateřina Jiráková  Katerina.Jirakova[z]slo.upol.cz  
Mgr. Jindřich Švihel  Jindrich.Svihel[z]slo.upol.cz  

Wave, Statistical & Holography Optics Group
Skupina vlnové optiky, statistické optiky a holografie

foto
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.  Miroslav.Hrabovsky[z]fzu.cz  Miroslav.Hrabovsky[z]upol.cz 58563 1501
Mgr. Ivana Hamarová, Ph.D.  Ivana.Hamarova[z]fzu.cz  Ivana.Hamarova01[z]upol.cz 58563 4284
Mgr. Martina Havelková  Martina.Havelkova[z]fzu.cz  Martina.Havelkova[z]upol.cz 58563 1578
RNDr. Pavel Horváth, Ph.D.  Pavel.Horvath[z]upol.cz 58563 1569, 58563 1540

RNDr. Jiří Keprt, DrSc.

 Jiri.Keprt[z]upol.cz

58563 1507, 58563 1537

Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.  Dusan.Mandat[z]fzu.cz  Dusan.Mandat[z]upol.cz 58563 1686, 58563 1542
Eva Paličková  Eva.Palickova[z]fzu.cz  Eva.Palickova01[z]upol.cz 58563 1508, 58563 1542
RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.  Pavel.Pavlicek[z]fzu.cz  Pavel.Pavlicek[z]upol.cz 58563 1680, 58563 1532
RNDr. Petr Šmíd, Ph.D.  Petr.Smid[z]fzu.cz  Petr.Smid[z]upol.cz 58563 1569, 58563 1540

Skupina mikroelektroniky a optoelektroniky

Mgr. Georgi Ivanov  Georgi.Ivanov[z]fzu.cz  Georgi.Ivanov[z]upol.cz 58563 1529, 58563 1524
Mgr. Miroslav Čepl  Miroslav.Cepl[z]upol.cz 58563 1580
Aleš Kratochvíl  Ales.Kratochvil[z]fzu.cz  Ales.Kratochvil[z]upol.cz 58563 1527
Mgr. Robert Myška, Ph.D.  Robert.Myska[z]fzu.cz  Robert.Myska[z]upol.cz 58563 1510
Vladimír Urbášek  Vladimir.Urbasek[z]fzu.cz  Vladimir.Urbasek[z]upol.cz 58563 1526

 

Optical and Mechanical Construction
Optická a mechanická konstrukce

Lubomír Kocián  Lubomir.Kocian[z]fzu.cz  Lubomir.Kocian[z]upol.cz 58563 1515
Ing. Bohumil Miček  Bohumil.Micek[z]slo.upol.cz

58563 1513

Journal Precision Mechanics and Optics
Časopis Jemná mechanika a optika

Jaroslav Nevřala, dipl. tech.  Jaroslav.Nevrala[z]fzu.cz
 nevralaj[z]prfnw.upol.cz
58563 1533  

Mechanical Workshop
Mechanická dílna

foto
Jan Švajda  ---   58563 1551  
Jiří Koutný  ---   58563 1551  
Ivan Nevrla  ---  58563 1551  
Ivan Štajgr  ---   58563 1551  
Radek Tyl  ---  58563 1551  

Optical Workshop
Optická dílna

foto
Mgr. Milan Marek  Milan.Marek[z]fzu.cz
 Milan.Marek[z]upol.cz
58563 1559  
Jiří Vančura  Jiri.Vancura[z]fzu.cz
 Jiri.Vancura01[z]upol.cz
58563 1559  
Jaromír Zatloukal  Jaromir.Zatloukal[z]fzu.cz
 Jaromir.Zatloukal.sr[z]upol.cz
58563 1559  

Service
Administrativa

foto
Šárka Hronková  Sarka.Hronkova[z]fzu.cz
 Sarka.Hronkova[z]upol.cz
58563 1506
Daniela Nantlová  Daniela.Nantlova[z]fzu.cz
 Daniela.Nantlova[z]upol.cz
58563 1505
Kamil Odstrčil  Kamil.Odstrcil[z]slo.upol.cz  
Mgr. Miroslava Plaštiaková
(secretariate/sekretariát)
 Miroslava.Plastiakova[z]slo.upol.cz
 Miroslava.Plastiakova01[z]upol.cz
58563 1502
Alena Yilmaz  Alena.Yilmaz[z]slo.upol.cz  

Cleaners / Uklízečky

Katedra experimentání fyziky

viz http://afnet.upol.cz/kef/cs/personalni%20slozeni

   

 


Color Key / Vysvětlení barev

 Name / Jméno  E-mail  Phone / Telefon  Notes / Poznámky
Head / Vedoucí      
Members / Členové      
Ph.D. students / Doktorandi      
Pre-graduate students / Studenti      
Part-time collaborators / Externí spolupracovníci