You are herePELMA

PELMA


Praktikum z elektronických měření sticky icon

Course: Practicals in Electronic Measurement

Department/Abbreviation: KEF/PELMA

Year: 2018 2019

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Basics of electronic measurements and excursions.

Course review:
Basics of measurements with a precise multimeter Serial communication with a computer and measuring device Properties and building of A/D converter Programming of 8051 microcontroller, simple applications

 Návod k některým úlohám

Bezpečnost práce v laboratořích

Jako doplněk ke školení bezpečnosti práce doporučujeme prostudovat brožuru první pomoci, vydanou Státním zdravotním ústavem. Najdete ji na adrese http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/prvni_20pomoc.pdf.

Organizace výuky PELMA

Starter kitPro výuku Praktik z elektronických měření jsou v systému STAG rezervovány 3 hodiny týdně, ale týdenní dotace jsou jen 2 hodiny. Výuka proto neprobíhá každý týden, ale je střídavě rozvržena na dvoj- nebo trojhodinové bloky, jejichž rozpis je zde uveden.

V předposledním týdnu je navíc exkurze do elektronické laboratoře do Holic.

Průběh výuky PELMA

Doplňující informace o průběhu výuky a podmínkách pro získání kolokvia.